Collegium historiae artium presents: Marie Rakušanová (Department of Art History, Faculty of Arts - Charles University in Prague)

Collegium historiae artium presents: Marie Rakušanová (Department of Art History, Faculty of Arts - Charles University in Prague)

Place Prague, Institute of Art History, Husova 4, CZECH REPUBLIC
Organizer Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
More info http://www.udu.cas.cz

Lecture date: 24 February 2016

Dodnes přežívají dobové interpretace expresionismu, z nichž první byla kulturně a společensky konstruovaná a vykládala výrazové umění jako typický projev germánské rasy s jejím specifickým vztahem k vnějšímu světu (W. Worringer), druhá jej naopak chápala v nejobecnějším smyslu jako symptom moderní tvorby, odvracející se od vnějších jevů do nitra tvůrce (B. Croce).
Přednáška naznačí možnost přehodnocení těchto výkladů a bude zkoumat expresivně pojaté dílo jako stopu, otisk, fyzický pozůstatek vnějšího a vnitřního tlaku.