Kristian Kodet 70

18 July 2018 - 16 September 2018

Kristian Kodet 70 / Kristian Kodet 70

Place Prague, New Town Hall, Karlovo náměstí 1/23, CZECH REPUBLIC
Organizer Novoměstská radnice p.o / New Town Hall
More info http://www.nrpraha.cz/program/872/kristian-kodet/

Artist Kristian Kodet will be celebrating his jubilee 70th birthday at the Novomestska radnice. For over 50 years he has focused on imaginative painting with poetic expression influenced by his grandfather, sculptor Emanuel Kodet, and his father, sculptor Jan Kodet. Czech origins of his art display are not only influenced by family tradition, yet also by his connection to Czech poetics and classical Czech modern works of art.
Gallery on the ground floor.
Open Tues - Sun 10 a.m. - 6 p.m.
Entrance fee: full 50 CZK, reduced 20 CZK, family 100 CZK, during EHD discount - single entrance fee 20 CZK.
****//****
Malíř Kristian Kodet oslavuje výstavou na Novoměstské radnici své životní jubileum 70 tých narozenin.
Ve své malířské tvorbě se již více než 50 let věnuje imatinativní malbě s projevem poetismu ovlivněným sochařským odkazem jeho dědečka - sochaře Emanuela Kodeta a otce - sochaře Jana Kodeta. Češství jeho malířského projevu je ovlivněno nejen rodinnou tradicí, ale i duchovním spojením s českým poetismem a klasiky české moderní malby.
Galerie v přízemí, otevřeno út - ne 10 - 18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč, během EHD sleva - jednotné vstupné 20 Kč.