Svatopluk Otisk: Wagon table with friends

3 July 2018 - 27 July 2018

Svatopluk Otisk: Wagon table with friends / Svatopluk Otisk: Stůl na Vagoně s přáteli.

Place Olomouc, Town Hall, Horní náměstí, CZECH REPUBLIC
Organizer Galerie Caesar / Caesar Gallery
More info http://www.galeriecaesar.cz

Painter Svatopluk Otisk was born on December 11, 1950 in Doubrava, died on May 14, 2017. He studied woodmodeling and then studied painting in Brno at the Secondary School of Applied Arts (1969-1973). In the first half of the 1980s he lived in Vysočina, in Osová Bítýška with nearby Deml’s Tasov and at the opposite end of Vysočina, lying to Reynek’s Petrkov, whose works were close to him. From the mid-1980s he lived with his family in Dolní Lutyně in a house surrounded by a garden and a field. We can regard Svatopluk Otisk as an artist who spent most of his life on the edge of art. Above all, life's circumstances did not allow him to permanently integrate into any artistic environment. Certain backgrounds he had in Brno where he studied and in Olomouc, where he had a number of friends who watched and cared for his work. Only in recent years has his work started to gain wider awareness. /// Malíř Svatopluk Otisk se narodil 11. prosince 1950 v Doubravě, zemřel 14. května 2017. Vyučil se dřevomodelářem a poté studoval malířství v Brně na Střední uměleckoprůmyslové škole (1969–1973). V první polovině 80. let žil na Vysočině, v Osové Bítýšce s nedalekým Demlovým Tasovem a na opačném konci Vysočiny ležícím Reynkovým Petrkovem, jejichž díla mu byla blízká. Od poloviny 80. let až potom žil se svojí rodinou v Dolní Lutyni v domku, obklopeném zahradou a polem. Svatopluka Otiska můžeme pokládat za umělce, který větší část svého života stál na okraji výtvarného dění. Především životní okolnosti mu neumožnily, aby se trvale integroval v nějakém uměleckém prostředí. Určité zázemí snad měl v Brně, kde studoval a v Olomouci, kde získal řadu přátel, kteří jeho práci sledovali a vážili si jí. Teprve v posledních letech se svojí tvorbou začal dostávat do širšího povědomí.